Home / Consiliul Local

 

Autoritatile  administratiei publice locale, prin care se realizeaza autonomia locala in comuna Ciocanesti, sunt : Consiliul Local, ca autoritate deliberativa si Primaria, ca autoritate executiva.

 

 

 
 • Comisii de specialitate

  COMISIA NR.1 – pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura, apararea ordinii publice si probleme sociale COMISIA NR.2 –  invatamant, sanatate si familie, cultura,...

   
 • Atributii ale Consiliului Local

  ATRIBUŢIILE CONSILIULUI LOCAL – conform O.U.G. 57/03.07.2019 – privind Codul Administrativ Secţiunea a 3-a – Mandatul, rolul şi atribuţiile consiliului local Art.128 – Mandatul consiliului local...

   
 • Componenta Consiliului Local

  Consilierii sunt obligaţi ca în îndeplinirea mandatului să organizeze periodic întâlniri cu cetăţenii şi să acorde audienţe. Pentru munca prestată (şedinţele pe comisii, şedinţele de...

   
 • Hotărâri ale Consiliului Local Ciocăneşti

  Hotărâri ale Consiliului Local Ciocăneşti

   

   
 • Declaraţii de avere şi interese consilieri

  Completarea declaratiilor de avere se face in conformitate cu Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 – privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice,...