Home / Consiliul Local / Comisii de specialitate

 

COMISIA NR.1 – pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura, apararea ordinii publice si probleme sociale


 1. Saizu Valeriu
 2. Sandu Florin
 3. Dinca Dumitru
 4. Paun D.Ion
 5. Nila Ion Ciprian

COMISIA NR.2 –  invatamant, sanatate si familie, cultura, activitati social-culturale, culte, sport si agrement, munca si protectie sociala, protectie copii si protectia mediului


 1. Costache Mihai
 2. Constanda Adrian-Catalin
 3. Niculae Marin
 4. Paun D.Marin
 5. Tudoran Marian George

COMISIA NR.3 – juridica, de disciplina, administrarea domeniului public si privat, administratie publica, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor, servicii publice, asigurarea functionarii serviciilor de gospodarire comunala si comert


 1. Gavrilescu Marian
 2. Vasile Aurel
 3. Cristea Ion
 4. Constantin Alecu
 5. State Ilie

Sursa: Hotărârea privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Ciocanesti, Nr. 25/13.07.2016