Home / Consiliul Local / Comisii de specialitate

 

COMISIA NR.1 – pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura, apararea ordinii publice si probleme sociale


COMISIA NR.2 –  invatamant, sanatate si familie, cultura, activitati social-culturale, culte, sport si agrement, munca si protectie sociala, protectie copii si protectia mediului


COMISIA NR.3 – juridica, de disciplina, administrarea domeniului public si privat, administratie publica, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor, servicii publice, asigurarea functionarii serviciilor de gospodarire comunala si comert


Sursa: Hotărârea privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Ciocanesti, Nr.