Home / Consiliul Local / Hotărâri ale Consiliului Local Ciocăneşti

 

 

 • H.C.L. nr.15 din  26 mai  2020  privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2020-2021 din localiattea Ciocanesti ,judetul Dambovita  – Ciocanesti HCL 15 DIN 26 MAI 2020
  H.C.L. nr.14 din  26 mai  2020  privind rectificarea bugetului local pe trim.II/2020 – Vezi detalii
  H.C.L. nr.13 din  26 mai  2020  privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare ,Raportul de activitate pe anul 2019,Programul de activitate pe anul 2020,Strategia activitatii pe anul 2020 si Consiliul Stiintific Consultativ al Bibliotecii Comunale Ciocanesti ,judetul Dambovita – Vezi detalii
  H.C.L. nr.12 din  24 aprilie  2020  privind aprobarea asocierii U.A.T. Ciocanesti prin Consiliul Local Ciocanesti cu judetul Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita pentru realizarea documentatiei urbanistice ,,Actualizare (revizuire)Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism aferent” al comunei Ciocanesti ,judetul dambovita ,cu cote de participare de maxim 50% –Vezi detalii
  H.C.L. nr.11 din  24 aprilie  2020  privind verificarea bugetului local pe trim.II/2020 – Vezi detalii
  H.C.L. nr.10 din 24 aprilie  2020  privind aprobarea incheierii  exercitiului bugetar pentru anul 2019 – Vezi detalii
  H.C.L. nr.9 din 24 aprilie  2020  privind stabilirea domeniilor serviciilor  publice si locurile in care au savarsit infractiuni sau persoanele care au fost sanctionate contraventional si care vor presta munca neremunerata in folosul comunitatii,cu obligatia stabilita de catre instanta de judecata – Vezi detalii
  H.C.L. nr.8 din 24 aprilie  2020  privind aprobarea pentru anul 2020 a planului de actiuni de interes local in vederea repartizarii orelor de munca persoanelor apte de munca ,beneficiare de ajutor social,conform legii nr.416/2001 privind venitul minim – Vezi detalii
  H.C.L. nr.7 din 24 aprilie  2020  privind  alegerea unui nou presedinte de sedinta – Vezi detalii
  H.C.L. nr.6 din 18 februarie 2020  privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta constituit la nivelul comunei Ciocanesti,judetul Dambovita – Vezi detalii
  H.C.L. nr.5 din 18 februarie 2020  privind aprobarea bugetului general centralizat al U.A.T.Ciocanesti pe anul 2020 –Vezi detalii
  H.C.L. nr.4 din 7  februarie  2020  privind aprobarea Devizului general -rest de executate ,actualizat si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii,,Serviciile de proiectare si lucarile de modernizare drum comunal care face legatura intre urmatoarele sate ale comunei Ciocanesti :Decindea,Turciti,Urziceanca,Vizuresti si Cretu,in lungime de 25km – Vezi detalii
  H.C.L. nr.3 din 7 februarie  2020  privind aprobarea Devizului general actualizat si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitie ,,Infiintare Gradinita cu program prelungit in localiattea Cretu,comuna Ciocanesti,judetul dambovita ” – Vezi detalii
  H.C.L. nr.2 din 7 februarie  2020  privind aprobarea Devizului general actualizat si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitie ,,Dispensar uman in comuna Ciocanesti,judetul Dambovita” –Vezi detalii
  H.C.L. nr.1 din 23 ianuarie 2020  privind indexarea impozitelor si taxelor locale ,pe anul 2020,cu rata inflatiei de 4,6% – Vezi detalii

 • H.C.L. nr.1 din 30 ianuarie 2019 privind valorile impozabile, impozitele si taxele locale in sume fixe  sau cote procentuale, alte taxe locale asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul 2019 – Vezi detalii
  H.C.L. nr.2 din 30 ianuarie 2019 privind modificarea si aprobarea organigramei, a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciocanesti, judetul Dambovita – Vezi detalii
  H.C.L. nr.3 din 30 ianuarie 2019 privind stabilirea coeficientilor de ierarhizare si a salariilor de baza pentru functiile din sectorul bugetar (functii publice si functii contractuale din cadrul familiei ocupationale de functii bugetare “Administratie”) din aparatul propriu al primarului comunei Ciocanesti, judetul Dambovita – Vezi detalii
  H.C.L. nr.4 din 30 ianuarie 2019 privind aprobarea Planului de actiune si lucrari de interes local, pentru repartizarea orelor de munca si criteriile proprii de evaluare veniturilor potentiale necesare determinarii venitului net al beneficiarilor de ajutor social, conform legii nr.416/2001 – Vezi detalii
  H.C.L. nr.5 din 30 ianuarie 2019 privind stabilirea sau suplimentarea numarului de posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2019 – Vezi detalii
  H.C.L. nr.6 din 11 februarie 2019 privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al U.A.T. Ciocanesti, judetul Dambovita – Vezi detalii
  H.C.L. nr.7 din 29 martie 2019 privind alegerea unui nou presedinte de sedinta – Vezi detalii
  H.C.L. nr.8 din 29 martie 2019 privind concesionarea, fara licitatie publica, a bunului imobil-cladire cu destinatia “Dispensar Uman Ciocanesti”, in suprafata utila de 47,85 mp, in vederea desfasurarii de activitati medicale – Vezi detalii
  H.C.L. nr.9 din 29 martie 2019 privind aprobarea Devizului General actualizat conform O.U.G. nr.114/2018 si indicatorii tehnico-economici actualizati, ai obiectivului de investitii “Infiintare Dispensar uman in comuna Ciocanesti, judetul Dambovita” – Vezi detalii
  H.C.L. nr.10 din 29 martie 2019 privind aprobarea asigurarii cotei de cofinantare suportata de bugetul local, actualizata aferenta obiectivului de investitie “Infiintare Dispensar uman in comuna Ciocanesti, judetul Dambovita”- Vezi detalii
  H.C.L. nr.11 din 08 aprilie 2019 privind aprobarea Devizului General – rest de executat, actualizat conform O.U.G. nr.114/2018 si indicatorii tehnico-economici actualizati, ai obiectivului de investitii “Serviciile de proiectare si lucrarile de modernizare drum comunal care face legatura intre urmatoarele sate ale comunei Ciocanesti: Decindea, Turciti, Urziceanca, Vizuresti si Cretu, in lungime de 25 km” – Vezi detalii
  H.C.L. nr.12 din 16 mai 2019 privind validarea in functia de consilier local a domnului Ion Gabriel in cadrul Consiliului Local Ciocanesti – Vezi detalii
  H.C.L. nr.13 din 16 mai 2019 privind validarea in functia de consilier local a domnului Preda Florin in cadrul Consiliului Local Ciocanesti – Vezi detalii
  H.C.L. nr.14 din 16 mai 2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Ciocanesti pe anul 2019 – Vezi detalii
  H.C.L. nr.15 din 16 mai 2019 privind incheierea unui act de novatie la contractul de concesiune nr.2084/29.03.2019 in sensul ca noul concesionar LIFE MEDICAL CENTER SRL  il inlocuieste pe cel initial, respectiv dr.Jurubita Alina-Adriana – Vezi detalii
  H.C.L. nr.16 din 16 mai 2019 privind alegerea viceprimarului comunei Ciocanesti – Vezi detalii
  H.C.L. nr.17 din 16 mai 2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare, Raportul de activitate pe anul 2018, Program de activitate pe anul 2019, Strategia activitatii pe anul 2019, Calendarul evenimentelor Social-Culturale pe anul 2019 si Consiliul Stiintific Consultativ al Bibliotecii Comunale Ciocanesti, judetul Dambovita – Vezi detalii
  H.C.L. nr.18 din 16 mai 2019 privind modificarea si completarea Regulamentului de acordare a titlului de “Cetatean de Onoare” al Comunei Ciocanesti, judetul Dambovita – Vezi detalii
  H.C.L. nr.19 din 16 mai 2019 privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pentru anul 2018 – Vezi detalii
  H.C.L. nr.20 din 16 mai 2019 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale, constand in impozite si taxe locale datorate bugetului local de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai comunei Ciocanesti, judetul Dambovita – Vezi detalii
  H.C.L. nr.21 din 16 mai 2019 privind aprobarea Devizului general si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie “Infiintare Distributie de gaze naturale in comuna Ciocanesti, judetul Dambovita” – Vezi detalii
  H.C.L. nr.22 din 16 mai 2019 privind atribuirea de denumiri de strazi ale comunei Ciocanesti si aprobarea Nomenclatorului stradal si a numarului administrativ – Vezi detalii
  H.C.L. nr.23 din 07 iunie 2019 privind rectificarea bugetului local pe trim.II/2019 – Vezi detalii
  H.C.L. nr.24 din 15 iulie 2019 privind rectificarea bugetului local pe trim.III/2019 – Vezi detalii
  H.C.L. nr.25 din 26 iulie 2019 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale, constand in impozite si taxe locale, chirii, redevente si a altor obligatii de plata datorate bugetului local de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai comunei Ciocanesti, judetul Dambovita – Vezi detalii
  H.C.L. nr.26 din 26 iulie 2019 privind rectificarea bugetului local pe trim.III/2019 – Vezi detalii
  H.C.L. nr.27 din 20 august 2019 privind aprobarea unui ajutor de urgenta, doamnei Paun Constantina – Vezi detalii
  H.C.L. nr.28 din 25 septembrie 2019 privind alegerea unui nou presedinte de sedinta – Vezi detalii
  H.C.L. nr.29 din 25 septembrie 2019 privind modificarea si completarea H.C.L. nr.44/29.09.2017 pentru stabilirea criteriilor si a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta pentru familiile si persoanele care se afla in situatii de necesitate cauzate de calamitati naturale, incendii si accidente, precum si pentru alte situatii deosebite stabilite prin hotarare a consiliului local – Vezi detalii
  H.C.L. nr.30 din 25 septembrie 2019 privind acordarea unor premii de excelenta si aprobarea regulamentului de premiere a elevilor din invatamantul preuniversitar din comuna Ciocanesti, judetul Dambovita care obtin premii si mentiuni la concursurile scolare si campionatele sportive – Vezi detalii
  H.C.L. nr.31 din 02 octombrie 2019 privind rectificarea bugetului local pe trim.IV/2019 – Vezi detalii
  H.C.L. nr.32 din 12 noiembrie 2019 privind aprobarea asocierii U.A.T. Ciocanesti prin Consiliul Local Ciocanesti cu judetul Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita pentru realizarea obiectivului de investitii “Modernizare strazi in comuna Ciocanesti, judetul Dambovita”, precum si aprobarea documentatiei tehnico-economica faza DALI si devizul general – Vezi detalii